تماس با ما

اطلاعات تماس

شرکت مهرطب جی
آدرس
نشانی کارخانه: اصفهان - منطقه صنعتی سروشبادران - خیابان نیلوفر- خیابان بهار شرقی - پلاک 41
نشانی دفتـر: تهران - سهـروردی شمـالی - خیابان قنـدی- پلاک 128
تلفن
021-8396
وب سایت

فرم تماس

ارسال ایمیل