چسب ضد حساسیت (نان وون)

  • برای پوشش و نگهداری پانسمان، مناسب برای بیماران با پوست خیلی حساس، به ویژه برای بانداژ طولانی مدت و برای تثبیت وسایل اندازه گیری، بروب ها و غیره، بر روی سطوح حساس بدن قابل استفاده می باشد. .
    • چسب ضد حساسیت از الیاف نان وون
    • بسیار نفوذپذیر در برابر هوا و بخار رطوبت
    • قابل استفاده برای نگهداشتن انواع تیوب و کتتر روی پوست