میکروست

 • این محصول برای تجویز حجمی مشخص و دقیق از داروها و محلول های سیاهرگی به واسطه آنژیوکت و اسکالپ وین مورد استفاده قرارمی گیرد.
  این میکروست غیرتب زا و استریل بوده و یک محصول یکبار مصرف و زیست سازگار می باشد. دارای صفحه مندرج مجهز به قطعه شناور جهت قطع اتوماتیک جریان مایع پس از تخلیه کامل می باشد. جنس این محصول شفاف می باشد تا حباب هایی که ممکن است در مایع تزریقی در هنگام جریان مایع بوجود می آید قابل مشاهده باشد.
  وجود فیلتر در مسیر ورودی هوا جهت جلوگیری از ورود میکروارگانیسم ها به جریان مایع از دیگر مزیت های این محصول است. همچنین این وسیله داری شیر غلطکی جهت تنظیم دقیق جریان مایع می باشد.
  • غیر تب زا، استریل، یکبار مصرف و ز یست سازگار
  • شامل محفظه مدرج(بورت) جهت کنترل دقیق میزان ماده تزریقی و نشان دادن سطح مایع
  • دارای لوله های کاملا شفاف جهت مشاهده حباب هایی که ممکن است در مایع تزریقی در هنگام جریان مایع ایجاد گردد
  • وجود فیلتر در مسیر ورودی هوا به داخل ویسله که مانع از ورود میکروارگانیسم ها به جریان مایع در هنگام تزریق میگردد
  • مجهز به فیلتر 15 میکرونی جهت جلوگیری از ورود ذرات خارجی موجود در مایع تزریقی به بدن بیمار
  • مجهز به شیرغلطکی جهت تنظیم دقیق جریان مایع
  • سایز بورت 100 میلی لیتر
  • دارای اتاقک چکه شفاف و قابل انعطاف/صلب با قطره چکان که حجم 60 قطره آن برابر با (0/1 +1) میلی لیتر می باشد.
  • مجهز به نقاط تزریق بر روی محفظه و انتهای ست