فیدینگ تیوب

 • لوله ای نازک، منعطف و نسبتا بلندی است که برای رساندن مواد غذایی به بدن یا خارج کردن خون و مایعات ازبدن اطفال استفاده میشود. در برخی از موارد بیمار توانایی تغذیه به صورت ارادی را از دست میدهد، بنابراین به کمک فیدینگ تیوب مواد غذایی یا دارو را وارد بدن بیمار میکنند. همچنین در برخی از بیماریها مانند مسمومیت غذایی یا خونریزی،از فیدینگ تیوب معده، برای خارج کردن خون یا مایعاتی که در معده جمع شده است، استفاده میشود.
  فیدینگ تیوب از جنس PVC با استاندارد پزشکی و کاملا استریل طراحی شده است و بر اساس نوع کاربرد دراندازه های متفاوتی در دسترس است. فیدینگ تیوب (Tube Feeding) برای اطفال و نوزادان طراحی شده است.
  • تهیه شده از جنس PVC با استاندارد پزشکی
  • کاملا استریل
  • در دسترس بودن با اندازه های متفاوت
  • طراحی شده جهت استفاده نوزدان و اطفال


  مدل سایز 6 سایز 8
  رنگ سبز آبی