سوند نلاتون

 • به منظور تخلیه موقت مثانه از ادرار از سوند نلاتون استفاده می شود، همچنین تخلیه ترشحات دهان، بینی و ریه ها در بیمارانی که به طور ارادی قادر به دفع ترشحات نمی باشند توسط سوند نلاتون قابل اجراست ..
  انتهای مخروطی شکل نلاتون مهرطب جی با پانچ های جانبی به شکلی است که از تروماتیزه شدن مجاری جلوگیری کرده و در انتهای دیگر لوله دارای کانکتور قابل انطباق با کیسه ادرار و یا فینگرتیپ می باشد..
  • دارای انتهای مخروطی
  • دارای پانچ های جانبی
  • جلوگیری از تروماتیزه شدن مجاری بیمار
  • دارای کانکتور قابل انطباق با کیسه ادرار و یا فینگرتیپ


  سوند نلاتون CH8 CH10 CH12 CH14 CH16 CH18 CH20
  رنگ آبی مشکی سفید سبز نارنجی قرمز زرد