نازال کانولا

 • لوله نازال دارای دو شاخه با ورزن سبک است که در سوراخهای بینی قرار میگیرد و یک سر آن توسط شیلنگ رابط اکسیژن به منبع اکسیژن متصل میشود و مخلوطی از جریان هوا و اکسیژن را وارد ریه های بیمار میکند.
  • مناسب برای برا ی بیمارانی که به اکسیژن طولانی مدت نیاز دارند
  • شاخک های نرم، راحت و انعطاف پذیر بینی
  • لوله مقاوم در برابر پیچ خوردگی برای حداکثر ایمنی بیمار
  • یکبار مصرف بودن برای جلوگیری از عفونت و آلودگی متقابل
  • به راحتی توسط بیمار قابل تحمل است
  • عدم قطع اکسیژن در هنگام خوردن و آشامیدن
  • امکان استفاده در حرکت