سونده معده همراه با کلمپ

 • سوند معده همراه با کلمپ برای تخلیه خون یا ترشحات تجمع شده در معده و همچنین تجویز مایعات در بیماران یا افرادی که به طور طبیعی قادر به تغذیه نمی باشند، مورد استفاده قرار می گیرد. در موارد مسمومیت یا خونریزی های دستگاه گوارش نیز می توان برای شستشوی معده از آن بهره گرفت.
  با قطع و وصل کردن جریان توسط کلمپ تعبیه شده روی لوله، ورود و خروج مایعات یا ترشحات معده قابل کنترل می باشد.
  وجود کلمپ به خصوص در حین شستشوی معده یا هنگامی که نیاز به تعویض کیسه جمع آوری ترشحات می باشد، اهمیت پیدا می کند.
  برای تغذیه دادن به نوزادان و اطفال نباید از سوند معده استفاده شود.
  از خصوصیات مهم محصول نشانه گذاری با فواصل معین در طول لوله جهت ارزیابی پزشک از میزان پیشروی لوله در مجرای گوارشی بیمار است، ضمن آنکه خط نشانه سولفات باریم در سرتاسر بافت لوله نیز امتداد داشته و با خصوصیت رادبواپک خود امکان بررسی وضعیت قرارگیری لوله را از طریق رادیوگرافی (X-Ray)فراهم می آورد.
  • کنترل ورود و خروج مایعات یا ترشحات معده به وسیله کلمپ
  • تهیه شده از PVC پزشکی
  • دارای نشانه گذاری با فواصل معین در طول لوله جهت ارزیابی پزشک از میزان پیشروی لوله در مجرای گوارشی بیمار
  • امتداد خط نشانه سولفات باریم در سرتاسر بافت لوله جهت بررسی وضعیت قرارگیری لوله از طریق رادیوگرافی (X-Ray)


  سایز سوند 8 10 12 14 16 18
  رنگ آبی مشکی سفید سبز نارنجی قرمز