اکستنشن تیوب (رابط های تزریق)

 • این محصول ارتباط بین ست سرم، ست خون، میکروست و سایر ست ها را از یک سو با آنژیوکت، اسکالپ وین و... از سوی دیگر برقرار می کند به طوری که با کمک آن می توان فاصله بیشتر و ایمنی بین بیمار و مواد تزریقی ایجاد کرد تا میدان عمل کادر پزشکی افزایش یابد.
  اکستنشن تیوب مهر طب جی در طول های مختلف یک سر کانکتور تولید می شود.
  • دارای درپوش محافظ
  • کانکتور تزریق
  • لوله از جنس pvc گرید پزشکی
  • سرپیچ یا لوئرالک


  سایز 80cm 110cm 115cm 150cm