اریگاتور یا وسیله شستشوی زخم

  • این وسیله در اتاقهای عمل ،اورژانس های مراکز درمانی بزرگ و کوچک و هرجا که نیاز به شستشوی زخم، جراحات و سوختگی بیمار با مایع شستشو یا سرم باشد مورد استفاده قرار میگیرد.همچنین از این وسیله در آزمایشگاهها جهت شستشوی وسایل، یا خارج کردن مواد مایع از ظروف با درپوش پلاستیکی، یا لاستیکی قابل استفاده می باشد.
    • دارای یک عدد اسپایک
    • دارای یک عدد تیوب
    • دارای یک عدد کانکتور
    • دارای دو عدد در پوش