پک جنرال

Slide 1
شماره پک جنرال مقدار اندازه
1 شان پرفوره 1 عدد 200 * 160
2 شان چسب دار 4 عدد 75 * 100
3 شان چسب دار 2 عدد 150 * 160
4 شان رومیزی 1 عدد 200 * 160
5 گان جراح اسپانلیس 2 عدد XL
6 دست خشک کن 2 عدد 40 * 35
7 شان بسته بندی 2 عدد 120 * 120
Image is not available

راهنمای رنگ ها :

Image is not available
اینسیژن فیلم
Image is not available
چسب دوطرفه پزشکی
Image is not available
لاتکس
Image is not available
جاذب مایعات
Image is not available
غیر جاذب
Image is not available
دست خشک کن
بسته بندی
Image is not available
کاغذ مدیکال
بسته بندی
Image is not available
فیلم پلی اتیلن
آبی
Image is not available
فیلم پلی اتیلن
شفاف
Image is not available
کیسه
Image is not available
اقلام موجود در پک