پک آرتروسکوپی

پک آرتروسکوپی
شماره پک آرتروسکوپی مقدار اندازه
1 شان چراحی آرتروسکوپی 1 عدد 360 * 230
2 شان رومیزی 1 عدد 200 * 160
3 استاگنت 1 عدد 35 * 45
4 باند چسب دار 4 عدد 5 * 40
5 کاور میز میو 1 عدد 80 * 140
6 شان چسب دار 2 عدد 100 * 100
7 گان چراح اسپانلیس تقویت شده 2 عدد XL
8 دست خشک کن 4 عدد 40 * 32
9 شان بسته بندی 1 عدد 100 * 100
Image is not available

راهنمای رنگ ها :

Image is not available
اینسیژن فیلم
Image is not available
چسب دوطرفه پزشکی
Image is not available
لاتکس
Image is not available
جاذب مایعات
Image is not available
غیر جاذب
Image is not available
دست خشک کن
بسته بندی
Image is not available
کاغذ مدیکال
بسته بندی
Image is not available
فیلم پلی اتیلن
آبی
Image is not available
فیلم پلی اتیلن
شفاف
Image is not available
کیسه
اقلام موجود در پک
Image is not available